کاتالوگ

ورود به سیستم
شناسه:
رمز عبور:
فراموشی رمز    

 


 

 
 

 
 
 
 
صفحه اصلی    شناسایی بازار هدف صادرات
 

 

 

شناسایی و انتخاب بازارهای هدف صادرات

برای شناسایی و انتخاب بازارهای هدف باید شاخصهای متعددی را مورد توجه قرار داد که برخی از این شاخصها درون سازمانی و برخی دیگر برون سازمانی میباشند. از جمله مهمترین این شاخصها می توان به تجزیه و تحلیل روند در سری زمانی میزان واردات کالاها براساس شماره تعرفه موجود در سیستم هماهنگ شده بین الملل اشاره کرد که به واسطه آن میتوان به پیش بینی مقادیر آینده سری بر مبنای اطلاعات گذشته و بسط سری زمانی کوتاه مدت به بلند مدت دسترسی پیدا نمود. از جمله دیگر شاخصهای مورد توجه در تعیین بازارهای هدف صادراتی میتوان به مورد توجه قرار دادن توانمند یهای صادراتی، رشد واردات کشورهای واردکننده عمده طی سالهای اخیر، حقوق و عوارض گمرکی اخذ شده توسط کشورهای وارد کننده، قیمت واحد وارداتی کشورهای واردکننده، سابقه صادرات ایران 

 

 

 

 


 

فایل راهنمای شناسایی بازار خرمای مضافتی  تازه یا خشک کرده 2019
اطلاعات بیشتر....


فایل راهنمای شناسایی بازار خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده 2019

(تعداد رای: 5)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان

 

فایل اطلاع رسانی شناسایی بازارهای هدف خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده2019

دو  فایل شامل :

 * جدول کشورهای واردکننده خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)

 * کشورهای عمده واردکننده محصول خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده  ایران (اخذ شده از گمرک کشور و اتاق بازرگانی )

 * کشورهای عمده واردکننده محصول خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده جهان

 * کشورهای عمده واردکننده محصول خرمای مضافتی تازه یا خشک کرده ایران 2019

* پیشنهاد کشورهای هدف برای کالا فوق

جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده خرما سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده خرما سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات خرما ایران طی سال
های گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی خرما ایران در سال
های گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی خرما ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط خرما
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری

**************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).

طریقه دریافت فایلها :

1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .

2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.

نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .  

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده قیر نفت ، قیر و آسفالت طبیعی2019
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده قیر نفت ، قیر و آسفالت طبیعی2019

(تعداد رای: 15)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان


لیست شرکتها و بازرگانان وارکننده قیر نفت ، قیر و آسفالت طبیعی 2018

این مجموعه شامل :

* لیست شرکتهای کشورهای واردکننده قیرنفت و قیر و آسفالت طبیعی سنگ آسفالت دار طبیعی و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)

* لیست خریداران کشورهای عمده واردکننده محصول قیرنفت و قیر و آسفالت طبیعی سنگ آسفالت دار طبیعی جهان

* List_of_importing_companies_for_the_following_product خریداران و وارکنندگان آسفالت طبیعی

* List_of_importing_companies_for_the_following_product فهرست شرکت های وارداتی  قیر طبیعی و مقطر
* List_of_importing_companies_for_the_following_product فهرست شرکت های وارداتی فراوردهای نفتی
 
* جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده قیرسالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده قیرسالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات قیرایران طی سال
های گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی قیرایران در سال
های گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی قیرایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط قیر
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار قیر
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری قیر

**************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).

طریقه دریافت فایلها :

1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .

2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.

نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار سنگ مرمر، سنگ تراورتن، رخامی 2019
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار سنگ مرمر، سنگ تراورتن، رخامی 2019

(تعداد رای: 26)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان


لیست شرکتها و بازرگانان بازارهای هدف برای صادرات سنگ مرمر، سنگ تراورتن، رخامی

این مجموعه شامل :

* کشورهای عمده واردکننده محصول سنگ مرمر، سنگ تراورتن، رخام ایران

* List_of_exporting_companies_for_the_following_product فهرست شرکت های صادراتی  تراورتن

* List_of_importing_companies_for_the_following_product  شرکتهای خریدار و واردکننده تراورتن

* List_of_importing_companies_for_the_following_productProduct category  Marble خریداران و واردکنندگان سنگ مرمر


*  List_of_importing_companies_for_the_following_product لیست شرکتهای خریدار سنگ مرمر و تروارتن

* List_of_importing_companies_in_Mauritius_for_the_following_product لیست شرکت های واردکننده سنگ و مصالح ساختمانی

Almanya-Dogal-tas_Satin_Almaci_Listesi آلمان فهرست خریداران سنگ و مصاح ساختمانی

فهرست خریداران اندونزی سنگ طبیعی

لیست سنگ طبیعی امارات متحده عربی و فرانسه

جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده سنگ سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده سنگ سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات سنگ ایران طی سال های گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی سنگ ایران در سال های گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی سنگ ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط سنگ
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار سنگ
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری سنگ
  **************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).

طریقه دریافت فایلها :

1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .

2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.

1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .

2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.

نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .     

 

 

 

فایل شناسایی بازار هدف لامپ کم مصرف
اطلاعات بیشتر....


فایل شناسایی بازار هدف لامپ کم مصرف

(تعداد رای: 12)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان

 

لیست خریداران و وارد کنندگان بازار های هدف برای صادرات لامپ کم مصرف

این مجموعه  شامل :

importing_companies_in_United_Arab_Emirates لیست خریداران و وارد کنندگان لامپ های الکتریکی امارات متحده عربی

List_of_importing_companies_in_Azerbaijan لیست خریداران و وارد کنندگان تجهیزات الکتریکی  و لامپ آذربایجان

List_of_importing_companies_in_Malaysia لیست خریداران و وارد کنندگان لامپ های الکتریکی مالزی

List_of_importing_companies_in_Pakistan لیست خریداران و وارد کنندگان لامپ های الکتریکی پاکستان

List_of_importing_companies_in_Russian لیست خریداران و وارد کنندگان لامپ های الکتریکی روسیه

List_of_importing_companies_in_Turkeyلیست خریداران و وارد کنندگان لامپ های الکتریکی ترکیه

جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده لامپ سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده لامپ سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات لامپ ایران طی سالهای گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی لامپ ایران در سالهای گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی لامپ ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط لامپ
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار لامپ
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری لامپ
**************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست.
طریقه دریافت فایلها :
1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .
2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.
نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار زعفران 2019 saffron
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار زعفران 2019 saffron

(تعداد رای: 31)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان


لیست بازرگانان و شرکتها و خریداران بازار صادرات زعفران بسته بندی 2018

شامل مشخصات تماس و تعداد دفعات معامله انجام شده توسط شرکتها و تعداد کارمندان و...
* جدول کشورهای واردکننده زعفران کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)

* لیست وارکنندگان و خریداران زعفران کشورها مختلف

List of importing companies in Spain for the following product زعفران اسپانیا

List_of_importing_companies_for_the_following_product لیست خریداران و واردکنندگان زعفران

List_of_importing_companies_in_France_for_the_following_product زعفران و گیاهان دارویی فرانسه

List_of_importing_companies_in_Spain_for_the_following_product Bay leaves زعفران اسپانیا

List_of_importing_companies_in_SpainHerbal and fruit teas چای میوه ای و زعفران

List_of_importing_companies_in_United_Arab_Emirates_for_the_following_product زعفران و گیاهان ادویه ای و میوه ای امارات عربی متحده

List_of_importing_companies_in_Italy_for_the_following_product زعفران و گیاهان ادویه ای ایتالیا

List_of_importing_companies_for_the_following_product لیست خریداران و واردکنندگان زعفران کشورهای مختلف جهان

جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده زعفران سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده زعفران سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات زعفران ایران طی سال
های گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی زعفران ایران در سال
های گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی زعفران ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط زعفران
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری

**************************************************************

دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).
طریقه دریافت فایلها :
1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .
2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.
نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار عسل 2018
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار عسل 2018

(تعداد رای: 60)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان

 


اطلاع رسانی شناسایی بازارهای هدف برای صادرات عسل طبیعی

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و وارد کننده و عمده فروشان بازارعسل honey 2018

شامل مشخصات تماس و تعداد دفعات معامله انجام شده توسط شرکتها و تعداد کارمندان و...
* جدول کشورهای واردکننده عسل طبیعی کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)
* کشورهای عمده واردکننده محصول عسل

* لیست عمده فروشان واردکننده مواد غذایی Food, beverages and tobacco (wholesale)

* لیست وارکنندگان و خریداران عسل کشورها

* List_of_importing_companies_for_the_following_product  واردکنندهای عسل طبیعی

*List_of_importing_companies_in_Canada_for_the_following_product محصولات حیوانات ویژه - عسل

**************************************************************

دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).
طریقه دریافت فایلها :
1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .
2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.
نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار چای 2019
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار چای 2019

(تعداد رای: 331)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان


لیست شرکتها و واردکنندهای و خریداران بازارهای هدف برای صادرات چای

این مجموعه شامل :

List_of_Importers_WANA_Cont لیست واردکنندگان چای کشورها

List_of_importing_companies_for_the_following_product لیست خریداران و واردکنندگان

List_of_importing_companies_in_SpainHerbal and fruit teas چای میوه ای

List of importing companies for the following product Tea لیست وارکننده های چای کشورهای مختلف

شامل مشخصات تماس و تعداد دفعات معامله انجام توسط بازرگانان و تعداد کارمندان و ...

جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول
کشورهای عمده صادرکننده چای سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده چای سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات چای ایران طی سال
های گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی چای ایران در سال
های گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی چای ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط چای
مهمترین نمایشگاه های خارجی مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری


**************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).

طریقه دریافت فایلها :

1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .

2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.

نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند . 

 

 

 

دانلود مجموعه راهنمای چگونگی دریافت اطلاعات بازرگانی صادرات و واردات کالاها و کشورها از سایت تجارت جهانی
اطلاعات بیشتر....


دانلود مجموعه راهنمای چگونگی دریافت اطلاعات بازرگانی صادرات و واردات کالاها و کشورها از سایت تجارت جهانی

(تعداد رای: 20)

اضافه به سبد
قیمت: 50,000 تومان

مجموعه چگونگی دریافت اطلاعات بازرگانی صادرات و واردات کالاها و کشورهدف از سایت تجارت جهانی

فهرست مطالب:

چگونگی استفاده از نقشه‌ی تجاری در سایت تجارت جهانی

چگونگی به پایگاه‌ داده سایت تجارت جهانی وارد شویم؟

راهنمای کار با منوی اصلی گزینش

راهنمای ثبت نام در سایت تجارت جهانی

راهنمای دریافت اطلاعات تجاری از سایت تجارت جهانی  

 

چگونگی یک محصول یا گروهی از محصولات را انتخاب کنیم            

چگونگی انتخاب یک کشور، یک منطقه یا یک کشور شریک

           

چگونگی انتخاب کشور شریک

چگونگی ساخت یک جدول، نمودار یا نقشه

چگونگی شناسایی بازارهای صادراتی جدید برای محصول خود         

مروری بر وضعیت فعلی صادرات کشور

چگونگی شناسایی و تحلیل واردکنندگان پیشتاز جهان

تحلیل کارایی فروشندگان رقابتی            

بررسی تعرفه‌ها در بازارهای بالقوه‌ی جدید           

هدایت بازارهای بالقوه در سطح خط تعرفه‌ی ملی

بررسی فروشندگان رقابت کننده برای یک بازار بالقوه در سطح خط تعرفه

بررسی تعرفه‌ها در بازارهای جدید بالقوه در سطح خط تعرفه

             

بررسی تغییرات فصلی محصول در سطح خط تعرفه

چگونگی شناسایی محصولات مشابه وارد شده توسط یک بازار          

چگونگی اندازه‌گیری کارایی تجاری ملی بر حسب بخش     

تحلیل موجودی صادرات در سایت تجارت جهانی

ارزیابی تجارت دو طرفه‌ی فعلی بین دو کشور در سطح محصول

      

چگونگی مرور تجارت داخل منطقه‌ای موجود

ساختار بازار جهانی برای یک محصول چیست؟

در حال حاضر کشور من با چه کشورهایی تجارت می کند ؟

فرصت ها برای تنوع بخشی به بازار کجا هستند؟

موانع تعرفه ای در یک بازار خاص کدامند؟

کدام کشورها در یک بازار خاص و در سطح جهانی رقابت می کنند ؟

بازارها و محصولات حائز اولویت برای توسعه تجارت چیست؟

چه کشورهایی تامین کننده عمدهی کالاهای وارداتی کشور من هستند؟

چه منابع جایگزینی جهت تأمین در دسترس هستند؟

در چه حوزه هایی کشور من مزیت رقابتی دارد؟

عملکرد تجارت فعلی کشور من چگونه است؟

برای چه محصولاتی پتانسیل جهت افزایش تجارت دو جانبه وجود دارد؟

جریان تجارت بین کشور من و یک گروه خاصی از کشورها به چه صورت است؟

چگونگی شناسایی بازارهای وارداتی کشورهای جهان         

تحلیل گرایشات در یک زیربخش (گروه‌های محصول 4 رقمی)          

چگونگی شناسایی فرصت‌های تجاری با شریک تجاری کشور خود

  
چگونگی تهیه لیست تاجران و بازرگانان اجناس و کالاها در فایل Excel، Word
چگونگی اخذ لیست تاجران و بازرگانان واردکننده های کالاهای کشورها
چگونگی اخذ لیست صادرکننده های اجناس و کالاهای کشورها
چگونگی یافتن شریک تجاری اجناس و کالاها
چکونگی تهیه آمار بیشترین و کمترین صادرات و واردات هر جنس در هر کشور
در فایل Excel، Word

  

**************************************************************************
دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) درهمین سایت میسراست.
( برای راهنمای پرداخت بانکی و دانلود کلیک کنید )

روشهای دانلود و دریافت مجموعه :

روش اول: بعد از پرداخت بانکی لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .(لینک دانلود به همراه رسید بانکی شما در ایمیلتان می باشد)

روش دوم: پس از ورود به سیستم سایت ( با شناسه و رمز هنگام ثبت نام) در قسمت « حساب من » گزینه « نمایش آرشیو سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما ذخیره شده است.

3-در صورتی که  نمی خواهید از اینترنت پرداخت و دانلود کنید از طریق مراجعه به کافی نت محل خود و با کارمزد 500 تومان داخل سی دی و یا فلش کرده و به شما تحویل می دهند.

4- در صورت داشتن هرگونه مشکل دانلود از طریق صفحه « تماس با ما » اعلام بفرمائید

 

 

 

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار کفش چرم، پلاستیک، کائوچو 2018
اطلاعات بیشتر....


لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و واردکننده بازار کفش چرم، پلاستیک، کائوچو 2018

(تعداد رای: 16)

اضافه به سبد
قیمت: 5,000 تومان

  

  

لیست بازرگانان و شرکتهای خریدار و وارد کننده و عمده فروشان بازارکفش چرم، پلاستیک، کائوچو 2018

شامل مشخصات تماس و تعداد دفعات معامله انجام شده توسط شرکتها و تعداد کارمندان و...


* جدول کشورهای واردکننده کفش چرم ، پلاستیک ، کائوچو و حجم واردات این کشورها (اخذ شده از گمرک کشورها و مرکز تجارت جهانی)


* کشورهای عمده واردکننده محصول کفش چرم ، پلاستیک ، کائوچو

* لیست خریداران کفش  و چرم کشورهای مختلف

* جغرافیای محصول(آمار تولید استانی)
مشکلات تولید محصول کفش
کشورهای عمده صادرکننده کفش سالهای گذشته
کشورهای عمده واردکننده کفش سالهای گذشته
ارزش و روند رشد صادرات کفش ایران طی سالهای گذشته
کشورهای عمده هدف صادراتی کفش ایران در سالهای گذشته
کشورهای بالقوه هدف صادراتی در منطقه
شرکتهای اصلی صادراتی کفش ایران
مشخصات تشکلهای اصلی ذیربط کفش
مهمترین نمایشگاه های خارجی  مرتبط
مشکلات اصلی صادرات و راه کار کفش
مهمترین فرصتهای سرمایه گذاری کفش

**************************************************************

دانلود این مجموعه فایل پس از پرداخت آنلاین توسط بانک سامان یا ملت با تمامی کارتهای عضو شتاب (عابر بانک) که در همین سایت میسراست ( راهنمای پرداخت بانکی ).
طریقه دریافت فایلها :
1- لینک دانلود بلافاصله به ایــــمیــــــــل شما فرستاده میشود .
2- در صورت ثبت نام در سایت نیز در قسمت « حساب من » گزینه « لیست سفارشات > اقلام سفارش شده » به مدت 30 روز برای دانلود شما درج میشود.
نکته مهم : تمام این فایلها به زبان ساده و موجز برای تجار و بازرگانان و کسانی میباشد که بصورت عملی در حال فعالیت و یا قصد شروع فعالیت دارند .  

 

 

 

تست پرداخت بانکی و دانلود
اطلاعات بیشتر....


تست پرداخت بانکی و دانلود

(تعداد رای: 8)

اضافه به سبد
قیمت: 100 تومان

این محصول برای تست پرداخت بانکی و دانلود کاربران می باشد

 


 

 

 
 
نماد اعتماد الکترونیکی

 


 

 
پر بازدیدترین محصولات
دانلود فوری مجموعه نمونه قراردادهای اداری، پیمانکاری، شرکتی و نمونه فرم ها و دستورالعمل ها 1399

دانلود فوری مجموعه نمونه قراردادهای اداری، پیمانکاری، شرکتی و نمونه فرم ها و دستورالعمل ها 1399

20,000 تومان
دانلود مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و وظایف مدیران و ساکنان آپارتمانها 99

دانلود مجموعه قوانین و مقررات آپارتمان نشینی و وظایف مدیران و ساکنان آپارتمانها 99

25,000 تومان
دانلود مجموعه نمونه قرارداد های تجاری و ملکی و نمونه فرم دادخواست حقوقی،تجاری ،دعاوی خانوادگی و ....

دانلود مجموعه نمونه قرارداد های تجاری و ملکی و نمونه فرم دادخواست حقوقی،تجاری ،دعاوی خانوادگی و ....

5,000 تومان
دانلود لیست بازرگانان و تجار و شرکتهای فعال افغانستان مجموعه دوم

دانلود لیست بازرگانان و تجار و شرکتهای فعال افغانستان مجموعه دوم

10,000 تومان
دانلود راهنمای تجارت با عراق و لیست اول اقلام عمده صادراتی و وارداتی ایران به عراق

دانلود راهنمای تجارت با عراق و لیست اول اقلام عمده صادراتی و وارداتی ایران به عراق

10,000 تومان
دانلود فهرست و لیست کالاهای عمده صادرات و واردات ایران با تحلیل و کارشناسی 1397

دانلود فهرست و لیست کالاهای عمده صادرات و واردات ایران با تحلیل و کارشناسی 1397

10,000 تومان

 

 
 

عضویت در اطلاع لیستهای جدید و به روز شده (اختیاری)


Free counters!